Uzlaştırma Kapsamına Giren Suçlar

Merhaba arkadaşlar aşağıda uzlaştırma kapsamına giren suçlar tablo olarak listelenmiştir. Eğer bir suçun uzlaştırma kapsamında olup olmadığını öğrenmek istersek CTRL + F tuşlarına basarak aradığımız suçun ismini yazıp kolayca bulabiliriz. Bu linki kaydedin uzlaştırmacılık yaparken çok işinize yarayacak.

SIRA NO SUÇUN ADI MADDE/FIKRA ŞİKAYETE TABİ Mİ KANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU
1 Kasten yaralama 86/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
2 Kasten yaralama 86/2 Evet Dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
3 Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi 88
4 Taksirle yaralama 89/1 Evet Üçaydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
5 Taksirle yaralama 89/2 Evet (bilinçli taksir halinde hayır) Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın, yarı oranında artırılması
6 Taksirle yaralama 89/3 Evet(bilinçli taksir halinde hayır Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın bir kat artırılması
7 Taksirle yaralama 89/4 Evet(bilinçli taksir halinde hayır Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
8 Tehdit 106/1. ikinci cümle Evet Altı ayakadarhapisveya adlî paracezası
9 Tehdit 106/1 birinci cümle Hayır Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
10 Konut dokunulmazlığının ihlali 116/1 Evet Altı aydan iki yılakadar hapis cezası
11 Konut dokunulmazlığının ihlali 116/2 Evet Altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
12 Konut dokunulmazlığının ihlali 116/4 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
13 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/1, 119/1-c Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
14 Kişilerin huzur ve sükununu bozma 123/1 Evet Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
15 Hakaret 125/1 Evet Üçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
16 Hakaret 125/2 Evet Üçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
17 Hakaret 125/3-b, 3-c Evet Alt sınırı bir yıl hapis cezası
18 Kişinin hatırasına hakaret 130/1 Evet Üçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
19 Kişinin hatırasına hakaret 130/2 Evet Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası
20 Haberleşmenin gizliliğini ihlal 132/1 Evet Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
21 Haberleşmenin gizliliğini ihlal 132/2 Evet İki yıldan beşyıla kadar hapis cezası
22 Haberleşmenin gizliliğini ihlal 132/3 Evet Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası23 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 133/1 Evet İki yıldan beşyıla kadar hapis cezası
24 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 133/2 Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
25 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 133/3 Evet İki yıldan beş yılakadar hapis ve dörtbin güne kadaradlîpara cezası
26 Özel hayatın gizliliğini ihlal 134/1 Evet Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
27 Özel hayatın gizliliğini ihlal 134/2 Evet İki yıldan beşyıla kadar hapis cezası
28 Hırsızlık 141/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
29 Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık 144/1-a,1-b Evet İki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
30 Kullanma hırsızlığı 146/1 Evet
31 Mala zarar verme 151/1 Evet Dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası
32 Mala zarar verme 151/2 Evet Dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası
33 Hakkı olmayan yere tecavüz 154/1 Evet Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası
34 Güveni kötüye kullanma 155/1 Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
35 Güveni kötüye kullanma 155/2 Hayır Bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası
36 Bedelsiz senedi kullanma 156/1 Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
37 Dolandırıcılık 157/1 Hayır Biryıldan beş yılakadar hapis ve beşbingünekadaradlîparacezası
38 Dolandırıcılık daha az cezayı gerektiren hal 159/1 Evet Altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
39 Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf 160/1 Evet Biryılakadarhapisveya adlî paracezası
40 Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 165 Hayır Altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası
41 Açığa imzanın kötüye kullanılması 209/1 Evet Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
42 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233/1 Evet Bir yıla kadar hapis cezası
43 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/1 Hayır Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
44 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/2 Hayır Birinci fıkra kapsamında verilen cezanınbirkatıoranında artırılması
45 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/3 Evet Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
46 Ticari sır, bankacılıksırrı veyamüşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 239/1 Evet Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
47 Ticari sır, bankacılıksın veyamüşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 239/2 Evet Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
48 Ticari sır, bankacılıksın veyamüşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 239/3 Hayır Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın üçte biri oranında artırılması1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU
1 Ticaridefterlervesırsaklamahükümleri ve ceza 25 Evet Biryılakadarhapisveya adlî paracezası
2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNDA YER ALAN UZLAŞTIRMAYA TABİ SUÇLAR
1 Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/1 Evet Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
2 Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/2 Evet Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
3 Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/3 Evet Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
4 Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/4 Evet İki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin günekadaradli para cezası
5 Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 332/1 Evet Onbeşgündenaltıayakadar hapis cezası
6 Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 332/2 Evet Onbeşgündenaltıayakadar hapis cezası
l Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu 333/a/1 Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası
8 Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu 333/a/2 Evet İkibin güne kadar adli para cezası
9 Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hatayadüşürenya dakonkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası 334 Evet Altı aydan bir yıla kadar hapis cezası
10 Ticareti terk edenlerin cezası 33l/a/1 Evet Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
11 Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası 338/1 Evet Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
12 Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası 345/a Evet Ongünden üçaya kadar hapis cezası3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
Zeytinliklere herçeşithayvansokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına enaz bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması 14/3 Evet Üçayakadarhapisveya adlîpara cezası  
5042 SAYILI YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN
1 İhlal sayılan haller ve yaptırımlar 66/1-a Evet Bir yıldan iki yıla kadar hapis veya bingüne kadar adlî para cezası
2 İhlal sayılan haller ve yaptırımlar 66/1-b Evet İkiyüzelligündenazolmamak üzere adlî para cezası
5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU
1 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.1 Evet Biryıldan beşyılakadar hapis veya adlî para cezası
2 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.2 Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
3 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.3 Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
4 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.4 Evet Altı aya kadar hapis cezası
5 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.5 Evet Altı aya kadar hapis cezası
6 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.6 Evet Üçaydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
7 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/2 Evet Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası
8 Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri 72/1 Evet Kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
5941 SAYILI ÇEK KANUNU
1 Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işl. yapmama 7/4 Evet Bir yılda kadar hapis cezası
2 Diğer ceza ve hükümleri 7/5 Evet Bir yılda kadar hapis cezası6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
1 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-a Evet Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
2 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-b Evet Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
3 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-c Evet Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
4 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-d Evet Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU

1 Müeyyideler 16/1 Evet Güvence altına alınan borç tutarının yarısını geçmemek üzere adli para cezası

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

1 Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 30/1 Evet Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası
2 Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 30/2 Evet Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
3 Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 30/3 Evet İki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası

SADECE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR

1 Kasten yaralama 86/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
2 Kasten yaralama 86/2, 86/3 Hayır TCK86/2 maddesine göre belirlenen cezanın yarı oranında artırılması
3 İnsan üzerinde deney 90/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
4 Organ ve doku ticareti 91/2 Hayır Bir yıla kadar hapis cezası
5 Organ ve doku ticareti 91/6 Hayır Bir yıla kadar hapis cezası
6 Terk 97/1 Hayır Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası
7 Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 98/1 Hayır Biryılakadarhapisveya adlî paracezası
8 Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 98/2 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
9 Kısırlaştırma 101/2 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
10 Şantaj 107/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
11 Şantaj 107/2 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
12 Cebir 108/1( TCK 86/2, 86/3 ile birleşmesi halinde) Hayır Kasten yaralama suçundan verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar artırılması
13 Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi 114/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
14 İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi 115/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
15 İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi 115/2 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
16 İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi 115/3 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
17 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/1, 119/1-c Hayır Altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
18 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/2 Hayır Altı aydan üçyıla kadar hapisveya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası
19 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117 / 3 Hayır Altı aydan üçyıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası
20 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/4 Hayır Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
21 Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 118/1 Hayır Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
22 Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 118/2 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
23 Nefret ve ayrımcılık 122/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası24 Haberleşmenin engellenmesi 124/1 Hayır Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına
25 Hakaret 125/3 Hayır Alt sınırı bir yıl hapis cezası
26 Kişisel verilerin kaydedilmesi 135/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
27 Verileri yok etmeme 138/1 Hayır Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası
28 Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık 144/1-a, 1-b, 143 Hayır TCK 144. maddeye göre verilecek cezanın yarı oranında artırılması
29 Taksirli iflas 162/1 Hayır İki aydan bir yıla kadar hapis cezası
30 Karşılıksız yararlanma 163/1 Hayır İki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası
31 Karşılıksız yararlanma 163/2 Hayır Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
32 Karşılıksız yararlanma 163/3 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
33 Bilgi vermeme 166/1 Hayır Altı ayakadarhapisveya adlî paracezası
34 Çocuğun soybağını değiştirme 231/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
35 Kötü muamele 232/1 Hayır İki aydan bir yıla kadar hapis cezası
36 Kötü muamele 232/2 Hayır Bir yıla kadar hapis cezası
37 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233/2 Hayır Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
38 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233/3 Hayır Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
39 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/1 Hayır Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
40 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/2 Hayır TCK 234/1. maddeye göre belirlenen cezanın bir katı oranında artırılması
41 Bilişim sistemine girme 243/1 Hayır Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
42 Bilişim sistemine girme 243/3 Hayır Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
43 Bilişim sistemine girme 243/4 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
44 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme 244/2 Hayır Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
45 Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf 261/1 Hayır Fiil dahaağırcezayıgerektiren birsuç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
46 Görevi yaptırmamak için direnme 265/1 Hayır Altı aydan üçyılakadar hapis cezası
47 Genital muayene 287/1 Hayır Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
48 Hak kullanımım ve beslenmeyi engelleme 298/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıBunlar da İlginizi Çekebilir
Uzlaştırma Sınav Başvuruları Ne zaman?
2020 Bilirkişilik Başvuruları Ne Zaman ?
Uzlaştırma Sınavında Başarı Sistemi Değişti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir