Sağlık

İlk Yardım Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehdit eden bir durumda,sağlık görevlilerinin tıbbi yardım sağlayıncaya kadar,hayati durumu kurtarmak ya da önlemek amacıyla tıbbı araç gereç olmadan yapılan ilaçsız uygulamalara ilk yardım denir


İlk yardımcı kimdir?


İlk Yardım tanımında olduğu gibi konuyla ilgili eğitim alan ve bu uygulamaları yapan kişiye ilk yardımcı denir.


İlk yardımın amacı nedir?

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,hasta ya da yaralıyı korumak ve iyileşmeyi kolaylaştırmaktır


İlk yardım nasıl uygulanır?

1)Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır
2)Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir
3)Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır
4)Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır
5)Sigara içilmemelidir ve içilmesine izin verilmemelidir
6)Gaz varlığı söz konusu ise; zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır
7)Gaz tüpünün vanası kapatılmalıdır, ortam havalandırılmalıdır
8)Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma veya çağrı araçlarını kullanımına izin verilmemelidir
9)Hasta/yaralılar yerlerinden kımıldatılmamalıdır
10)Hasta/yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir
11)Kanamalı durumlarda mutlaka Hepatit B, C, HIV/AİDS gibi hastalıklara karşı korunmak için eldiven giyilmelidir


İlk yardım müdahale anında neler yapmalıdır?

1)Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek
2)Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek
3)Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek
4)Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak
5)Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek
6)Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek
7)Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak
8)Hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak

İlk yardımdaki en önemli üç faktör nedir?

-Koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
-Bildirme: En hızlı şekilde gerekli yardım kuruluşlarına ( 112 )  haber verilmesidir
-Kurtarma: Olay yerinde hasta yaralılara müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir